Google Cloud Server / Účtovná firma

Realizovali sme konfiguráciu serverového účtovného systému a jeho zabezpečenie a konfiguráciu pre klientov.

  • Názov projektu:
    Google Cloud Server
  • Klient:
    Účtovná firma
  • Dátum:
    Apríl 2020