Interaktívne učebne / Základná škola Bušince

V rámci projektu Premena ZŠ Bušince z tradičnej ma modernú sme na Základnej škole v obci Bušince zastrešovali subdodávku a montáž interaktívnych tabúľ do všetkých tried na škole. Spolu až 21 interaktívnych tabúľ robí z tejto obecnej školy pravdepodobne unikát na Slovensku. Na interaktívnych tabuliach dokážu pracovať dvaja žiaci súčasne, dataprojektory majú krátku projekčnú vzdialenosť a vysokokvalitný obraz. Naši vyškolený odborníci zabezpečili montáž vo všetkých triedach tak, aby ako vyšší tak aj nižší žiaci nemali problém pri práci s tabulou. Pri montáži sme použili kvalitné HDMI prepojovacie káble (PC-Dataprojektor), vďaka ktorým dostali všetky triedy kvalitné 10-wattové ozvučenie prostredníctvom reproduktora zabudovaného v dataprojektore.

  • Názov projektu:
    Interaktívne učebne
  • Klient:
    Základná škola Bušince
  • Dátum:
    Apríl 2013