Učebne tenkých klientov / Základná škola Dubnica nad Váhom

Na Základnej škole v Dubnici nad Váhom sme realizovali moderné učebne tenkých klientov. Škola prostredníctvom projektu Premena tradičnej školy na modernú vybavila dve novovybudované učebne novou technológiou tenkých klientov od spoločnosti Fujitsu. Samotný projekt bol členený do viacerých aktivít, prostredníctvom ktorých zaviedli moderné metódy do vzdelávacieho programu. Posilnila sa čitateľská gramotnosť a výučba anglického jazyka, zvýšili sa digitálne zručnosti a inovovali sa metódy vzdelávania. Výhodou takejto učebne je jednoduchá správa a nízke prevádzkové náklady. Jeden tenký klient má spotrebu len 5W čo je niekedy v porovnaní s klasickým PC až 100-násobný rozdiel. Celá učebňa sa ovláda prostredníctvom servera ktorý je umiestnený väčšinou na učiteľskej katedre.

  • Názov projektu:
    Učebne tenkých klientov
  • Klient:
    Základná škola Dubnica nad Váhom
  • Dátum:
    Máj 2013