Kamerový systém - ihrisko / Obec Hronec

Naša spoločnosť realizovala ďalšiu dodávku a montáž kamerového systému pre obecný úrad a ihrisko obce Hronec. (z bezpečnostných dôvodov len foto kamier ihriska)

  • Názov projektu:
    Kamerový systém - ihrisko
  • Klient:
    Obec Hronec
  • Dátum:
    Október 2015