Učebňa tenkých klientov FUJITSU

Vážený pán riaditeľ / Vážená pani riaditeľka,

V spolupráci s nemecko-japonským výrobcom Fujitsu vám chceme v rámci modernizácie počítačových učební odporučiť úspornú formu zariaďovania vašich počítačových učební. Jedná sa o technológiu tzv. tenkých klientov, ktoré plnohodnotne nahrádzajú klasické stolové počítače. Najväčšia výhoda tenkých klientov je ich nízka spotreba elektrickej energie, ktorá je v porovnaní s klasickými stolovými počítačmi prakticky nulová. Ďalšou ich výhodou je jednoduché licencovanie (všetok SW inštalujete iba do servera) a správa všetkých pracovných staníc len prostredníctvom jedného servera v učebni.
Tenkí klienti Fujitsu FUTRO sú perfektné zariadenia základnej úrovne pre počítačové prostredie založené na serveroch, ako aj pre infraštruktúry virtuálnych počítačov. Ich nízka cena a nízka spotreba energie môže znížiť vaše celkové náklady na vlastníctvo v porovnaní so štandardnými počítačmi až o 80%. Okrem malých rozmerov, dobrého zabezpečenia, tichej prevádzky a jednoduchej správy sa vyznačujú taktiež špičkovou kvalitou, ktorá zaručuje dlhý životný cyklus.

Stiahnite si ponuku v PDF súbore