On-line katalóg / Inovatívne vzdelávanie / Meracie zariadenia

Meranie srdcovej frekvencie (tep)
Meracie zariadenia / Senzory Viac info
Meranie teploty -25/+125
Meracie zariadenia / Senzory Viac info