Corinth Geológia


Corinth Geológia

Corinth Classroom ponúka svojim užívateľom pútavý 3D obsah prepojený s Microsoft Office. Vďaka jednoduchému a rýchlemu použitiu digitálnych výukových objektov môžu učitelia zefektívniť svoje prípravy na hodiny, vtiahnuť študentov viac do vyučovania a motivovať ich ku kreativite. Bohatý obsah Corint Classroom sa hodí k vyučovaniu prírodných a pokryje širokú škálu učebných osnov. Obsah je overený špičkovými svetovými univerzitami ale aj učiteľmi klasických základných škôl. Základné funkcie programu 3D výukové modely vrátane popisu jednotlivých častí zvýraznenie, otáčanie a priblíženie ľubovoľnej časti modelu v 3D funkcia slepej mapy na precvičovanie a testovanie vedomostí študentov vyhľadávanie v názvoch a kľúčových slovách pre rýchly pohyb v knižniciach objektov možnosť prepínať medzi jednotlivými jazykovými verziami a zobrazenie dvoch jazykov súčasne technológia rozšírenej reality a hlbokého zoomu funkcia zhotovenia snímku obrazovky pre vytváranie neobmedzeného počtu obrázkov pre ďalšie použitie možnosť pridávať ku každému modelu vlastné poznámky prepojenie aplikácie s Microsoft Office 2010 a 2013 a možnosť použitia modelov v prezentáciách a dokumentoch.

Táto verzia programu obsahuje nasledovné 3D modely
 Geologie
 • amfibolit
 • achát 1
 • achát 2
 • apatit
 • apatit - zoom
 • aragonit 1
 • aragonit 2
 • arkozový pískovec
 • artézská studna
 • azurit
 • opuka
 • kalcit
 • cinabarit - zoom
 • slepenec
 • stavba zemského tělesa
 • zlomy desek
 • fluorit
 • galenit
 • galenit spyrit
 • granát
 • granát - zoom
 • granát (almandin) ve fylitu
 • ledovec
 • granit
 • granodiorit 1
 • granodiorit 2
 • sádrovec
 • halit
 • halit 2
 • hematit
 • lepidolit
 • malachit
 • mramor
 • odsouvání desek
 • svor
 • opál - zoom
 • původ ropy
 • ortocerový vápenec
 • ortorula
 • pararula s polohami erlanu
 • pasivní kontinentální okraj
 • fylit
 • podsouvání desek
 • polymiktní slepenec
 • pyrit
 • křemen 1
 • křemen 2
 • křemen 3
 • křemen 4
 • křemen ametyst
 • křemenec (kvarcit)
 • ryolit (ryolitový ignimbrit)
 • pískovec - zoom
 • usazené sedimenty
 • serpentinit, periodit
 • siderit cinnabarit sfalerit
 • složení půdy
 • půdní typy
 • sfalerit
 • pramen sestupný
 • pramen sestupný štěrkový
 • pramen vzestupný
 • síra
 • turmalín
 • tremolit
 • typy řek
 • uraninit (smolinec)
 • vulkanická činnost
 • sopka
 • koloběh vody
 • wavellit
 • slepenec - zoom
 • rula - zoom

CC0040

Cena produktu Corinth Geológia je dostupná na vyžiadanie.

Vyžiadať cenu produktu