Corinth Chémia 2


Corinth Chémia 2

Corinth Classroom ponúka svojim užívateľom pútavý 3D obsah prepojený s Microsoft Office. Vďaka jednoduchému a rýchlemu použitiu digitálnych výukových objektov môžu učitelia zefektívniť svoje prípravy na hodiny, vtiahnuť študentov viac do vyučovania a motivovať ich ku kreativite. Bohatý obsah Corint Classroom sa hodí k vyučovaniu prírodných a pokryje širokú škálu učebných osnov. Obsah je overený špičkovými svetovými univerzitami ale aj učiteľmi klasických základných škôl. Základné funkcie programu 3D výukové modely vrátane popisu jednotlivých častí zvýraznenie, otáčanie a priblíženie ľubovoľnej časti modelu v 3D funkcia slepej mapy na precvičovanie a testovanie vedomostí študentov vyhľadávanie v názvoch a kľúčových slovách pre rýchly pohyb v knižniciach objektov možnosť prepínať medzi jednotlivými jazykovými verziami a zobrazenie dvoch jazykov súčasne technológia rozšírenej reality a hlbokého zoomu funkcia zhotovenia snímku obrazovky pre vytváranie neobmedzeného počtu obrázkov pre ďalšie použitie možnosť pridávať ku každému modelu vlastné poznámky prepojenie aplikácie s Microsoft Office 2010 a 2013 a možnosť použitia modelov v prezentáciách a dokumentoch.

Táto verzia programu obsahuje nasledovné 3D modely

Chemie 2

 • tetrachlormethan
 • trichlorfluormethan
 • vinylchlorid
 • tetrafluorethylen
 • nitrobenzen
 • trinitrotoluen
 • anilin
 • methylalkohol
 • ethylalkohol
 • glycerol
 • fenol
 • ethylenglykol
 • L-glutamát sodný
 • ether
 • formaldehyd
 • acetaldehyd
 • benzaldehyd
 • aceton
 • kyselina mravenčí
 • kyselina octová
 • kyselina máselná
 • kyselina palmitová
 • kyselina stearová
 • kyselina olejová
 • kyselina šťavelová
 • kyselina benzoová
 • kyselina mléčná
 • kyselina citronová
 • kyselina acetylsalicylová
 • glycin
 • alanin
 • acetanhydrid
 • močovina
 • methan
 • ethan
 • propan
 • Butanbutan
 • cyklohexan - vanička
 • cyklohexan - židlička
 • ethylen
 • buta-1,3-dien
 • isopren
 • acetylen
 • benzen
 • benzopyren
 • naftalen
 • styren
 • toluen
 • D-ribóza
 • D-glukóza
 • D-fruktóza
 • sacharóza
 • laktóza
 • vitamín A1
 • vitamín B1
 • vitamín C
 • vitamín D2
 • adenin
 • guanin
 • cytosin
 • uracil
 • thymin
 • reakce manganistanu s glycerolem
 • hoření zemního plynu
 • nukleofilní substituce SN2
 • enantiomery
 • diastereomery
 • mezoformy
 • Zákrytová a nezákrytová konformace ethanu
 • cis/trans izomerie
 • chlorovodík, kyselina chlorovodíková
 • terc-butylbromid
 • terc-butanol
 • periodická tabulka

CC0062

Cena produktu Corinth Chémia 2 je dostupná na vyžiadanie.

Vyžiadať cenu produktu