Prezentovali sme sa na Komenium fóre 2012 (Hotel Tenis, Zvolen)

Výstavy a prezentácie

Kongres KOMENIUM FÓRUM aj oceňovanie KOMENIUM PRIX sa tento rok konalo pod záštitou Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. V termíne od 15. do 16. novembra 2012 sa v novovybudovanom hoteli TENIS v meste Zvolen stretli riaditelia a zástupcovia mnohých škôl z celého Slovenska. Ambíciou Komenium fóra s novou tvárou je, aby neunikala našej pozornosti málo diskutovaná a v súčasnosti nedocenená téma vzdelávania ako takého v celej svojej šírke. Poslaním Komenium fóra je o tejto téme aktívne komunikovať.

Spoločnosť F.A.T. tu mala možnosť prezentovať riaditeľom základných a stredných škôl najnovšie technológie pre školy, akými sú napríklad učebne tenkých klientov. Účastníci fóra si mali možnosť prostredníctvom workshopu naživo vyskúšať vzorovú učebňu tenkých klientov, ako aj prácu s interaktívnou tabulou. O naše služby bol na tejto akcii veľký záujem preto dúfame že sa Komenium fóra zúčastnime aj v roku 2013. Pozrite si krátku fotogalériu našej výstavy.