Dotácie pre školy / Eurofondy

19 Apr

Upozornenie na zmenu v Zákone o VO

Autor: ASFEU.SK

Výskumná agentúra dáva do pozornosti prijímateľom NFP zmeny vo VO od 18.04.2016: Dňa 18.4.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. Podľa § 169 ods. 2 Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu, financovanú čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný...

Podrobnosti
28 Jan

Upozornenie pre Prijímateľov k problematike ukončenia realizácie projektu – zmena hraničného termínu na predloženie záverečnej žiadosti o platbu

Autor: ASFEU.SK

Výskumná agentúra (ďalej len „VA“) vydáva predmetné Upozornenie s cieľom upozorniť prijímateľov na povinnosti viažuce sa k obdobiu ukončenia realizácie projektu, pričom platí nasledovné: Na základe Článku 3.3 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o...

Podrobnosti
19 Jan

NOVÉ WEBOVÉ SÍDLO VÝSKUMNEJ AGENTÚRY

Autor: ASFEU.SK

Výskumná agentúra (VA) má nové webové sídlo www.vyskumnaagentura.sk, kde nájdete informácie pre obe programové obdobia: PO 2007 – 2013 a PO 2014 – 2020. Webová stránka je prehľadnejšia a nájdete tu všetko, čo potrebujete. Radi uvítame Vaše postrehy, návrhy na mailovej adrese:...

Podrobnosti
17 Dec

Oznam

Autor: ASFEU.SK

Dovoľujeme si oznámiť, že v dňoch 23.12.2015 a 31.12.2015 bude podateľňa Výskumnej agentúry dostupná pre verejnosť LEN do 14.00 hod !

Podrobnosti