Školenia pedagógov

Školenia k interaktívnym tabuliam a doplnkovým interaktívnym systémom


Interaktívna školiaca miestnosť Firma F.A.T. s.r.o. v súlade s požiadavkami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj digitálnej gramotnosti u pedagogických zamestnancov aktívne napomáha rozvíjať tieto zručnosti, pomocou školení, ktoré sú zamerané na jednotlivca, ale aj skupinu poslucháčov.

Naše školenia sú zamerané na dokonalé zvládnutie softvéru interaktívnej tabule a na jej bezproblémovú obsluhu. Naučíme a ukážeme ako jednoducho viesť hodiny v elektronickej podobe, ukážeme aké výhody prináša takéto vzdelávanie, ako sa dá jednoducho dopĺňať a inovovať už pripravená učebná látka, tak aby bola stále aktuálna a dokázala zaujať študentov.

Podľa požiadaviek poslucháčov rozdeľujeme školenia do dvoch základných typov:

  • základná úroveň
  • pokročilá úroveň

Školenia nie sú zamerané len na zvládnutie ovládania interaktívnej tabule a jej softvéru. Našim cieľom je pedagogickým zamestnancom hlavne uľahčiť a zjednodušiť prácu s novou technikou. Skoro na každej škole sa nachádzajú doplnkové interaktívne systémy, ako napr. tablet, hlasovacie zariadenie, vizualizér, ktoré sa v mnohých prípadoch nevyužívajú. Naše školenia Vám pomôžu využiť na 100% tieto doplnkové systémy. Školenia vykonávame pre jednotlivcov alebo pre skupiny priamo na škole aby si osvojili prácu s tou interaktívnou technikou, ktorou škola disponuje a s ktorou budú pracovať po našom zaškolení. Rozsah školenia sa určí po dohode podľa potreby pedagógov.

Pokiaľ máte vážny záujem o naše školenia, neváhajte nás kontaktovať.