Technická podpora / školy

Vzdialená technická podpora

Je služba, ktorá pokrýva služby technickej podpory na osobné počítače formou vzdialeného prístupu. Je určený najmä menším spoločnostiam, ktoré nemajú vlastný server. Formou vzdialenej technickej podpory vykonávame tieto služby:


  • Riešenie servisných požiadaviek, ktoré nevyžadujú fyzickú prítomnosť technika v mieste inštalácie.
  • Inštalácia a konfigurácia software, pokiaľ nie je nutná prítomnosť technika v mieste inštalácie.
  • Riešenie technickej podpory na staniciach.
  • Kontroly PC staníc v sieti.

Podmienkou pre vykonanie servisného zásahu pri vzdialenej technickej podpore je funkčné pripojenie na internet. Výhodou vzdialenej technickej podpory je úspora na cestovnom do sídla zákazníka a rýchlosť servisného zásahu.